مطالعه و تدوین طرح جامع پسماند استان بوشهر آغازشدآتن ها

حمید بردستانی روز پنجشنبه در نشست استاندار بوشهر با اعضای شورای اسلامی استان بوشهر افزود: پارک علم و فناوری استان مطالعه این طرح را در ۲ فاز و پنج موضوع انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: در حوزه‌های مرتبط شهری از تمام دانشگاه های استان و پارک علم و فناوری استعلام گرفته و از پیشنهادهای آنها استفاده می‌شود که اشتغال، کاهش مصرف آب و پسماند از مهمترین این موضوع ها هستند.

 بردستانی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی ویژه شهرداران استان بوشهر گفت: تاکنون پنج کارگروه تخصصی ویژه شهرداران تشکیل و در این کارگروه ها موضوع های مختلف به شکل تخصصی بررسی و پیشنهادهای ارایه شده آنها دریافت می‌شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر یادآورشد: شهرهای ساحلی وضعیت خاص خود را دارند و شهرهایی که ظرفیت کشاورزی دارند نیز به شکل جداگانه بررسی و مطالعه می شوند.

 بردستانی افزود: شوراها در حوزه آموزشی باید ورود کنند و چشم آنها در این زمینه نباید به دفتر شهری استانداری باشد.

 مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر گفت: نظارت دقیق بر عملکرد شهرداران و شوراها در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه تیم های حسابرسی برای بررسی وضعیت مالی در شهرداری ها و شوراها فعال شدهاست.

 بردستانی افزودد: سازکارهای مورد نیاز برای  ارزان مدیریت کردن شهرها در دستور کار استانداری قرار دارد.

۷۲۱۲/۶۰۴۵

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس