صیادان بوشهری یکهزارو ۴۳۸تن میگو صید کردندآتن ها

منصور پاپری روز جمعه در گفت وگو با ایرنا افزود: صید میگو در استان بوشهر بنا به پیشنهاد پژوهشکده میگو، پس از ۵۳ روز تلاش صیادی در آب‌های خلیج‌فارس استان بوشهر برای جلوگیری از وارد شدن خسارت به ذخایر آبزیان ممنوع شد.

وی بیان کرد: صیادان بوشهری سال قبل یکهزار و ۲۰ تن میگو در آب‌های استان بوشهر صید کردند و امسال میزان صید نسبت به پارسال ۴۰درصد افزایش یافت.

پاپری اظهارداشت: از مجموع صید یادشده  ‌یکهزار و ۲۲۲ تن به‌وسیله شناورهای لنج و قایق دارای مجوز و ۲۱۶ تن هم با شناورهای بدون مجوز صید شد.

معاون ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر گفت: بیشترین میزان میگوی تخلیه‌شده  مربوط به اسکله‌های شهرستان بوشهر است.

وی افزود: از میزان میگوی صیدشده، ۹۰ درصد آن به گونه ببری سبز (از بهترین انواع میگوی خلیج‌فارس) و ۱۰ درصد آن به گونه سر تیز یا میگوی سفید اختصاص دارد.

این مقام مسوول یادآورشد: صید میگو در استان بوشهر از ۳۰ مرداد آغاز شد و در مدت صید این آبزی برای افزون بر ۵۰۰ شناور لنج و قایق مجوز صید صادر شد.

پاپری گفت:صیادان استان بوشهر میگوی صیدشده خود را از طریق ۲۵ بندر صیادی و مرکز تخلیه صید آبزیان وارد بازار کردند.

۷۲۱۲/۶۰۴۵

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس