تبلیغات
ثبت نام - مطالب درسا م
چهارشنبه 14 شهریور 1397  08:15 ب.ظ
توسط: درسا مدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 14 شهریور 1397  08:14 ب.ظ
توسط: درسا م

دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 14 شهریور 1397  08:14 ب.ظ
توسط: درسا م

دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 7 شهریور 1397  10:28 ق.ظ
توسط: درسا ماگر کسی اختراع مربوط به دیگری را کپی کند یا اختراع ثبت شده دیگری را بدون اجازه وی توزیع کرده یا بفروشد مرتکب نقض حقوق مربوط به اختراع شده است و صاحب حق انحصاری می تواند علیه او در مرجع قضایی طرح دعوی کند.
نقض حقوق مربوط به اختراع

خلاصه این که هرگاه کسی بدون اجازه دارندة ورقه اختراع یا نماینده قانونی نی به حقوق انحصاری مربوط به اختراع وی تجاوز کند، دارندة حق می توتاند علیه او طرح دعوی حقوقی و کیفری نماید.

در حقوق داخلی ایران نیز باین اختیار و حق برای دارنده ورقه اختراع پیش بینی شده است که در صورت نفض حقوق وی به مرجع قضائی مراجعه کند.

با توجه به مو اد 63 و 64 آیین نامه اصلاحی، مالک علائم تجارتی و همچنین صاحب ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان می توانند تحت شرایطی به نزدیکترین دادگاه مراجعه و درخواست صورت مشروحی از محصولاتی را که به ادعای آنها با حق حاصل از علامت تجارتی و یا اختراع آنها مخالف است بنمایند.

همچنین در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از ثبت علامت تجارتی و یا حق ثبت اختراع اقامه می شود، معترض در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزایی می توانند در هر موقع از مراجع قضایی که موضوع آنها مطرح است ثدور قرار تأمین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساختت یا فروش یاورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنماید و مراج قضایی مزیور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

توضیح پیرامون برخی معاهدات بین المللی


الف-معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری
ب-سند پاریس در خصوص معاهده برن
عناصر اصلی مورد حمایت برن عبارتند از:
1-رفتار ملی که به معنی حمایت کشورهای عضو از آثار دیگر کشورهای مشابه حمایت در کشور خود است.
2-رعایت حداقل حقوق که بموجب آن کشورهای عضو باید حداقل حمایت های مقرر در معاهده برن را پیش بینی و اجرا نمایند.
ج-موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری موسوم به معاهده تریپز:
معاهده تریپز از حقوق مالکیت فکری علایم تجاری،حق ثبت اختراع،حق مولف و نظایر آن حمایت می کند.
د-مقررات قرارداد اتحادیه پاریس:
قانون الحاق دولت ایران به اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه مزبور می باشند مزایایی بشرح ذیل قایل شده است.
1-اعضای اتحادیه در سایر کشورهای عضو اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی از همان مزایایی استفاده می کنند که اتباع آن کشور دارا می باشند به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی را که برای اتباع کشور در نظر گرفته شده است رعایت نمایند.
2-عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است می تواند حمایت علامت خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه تحصیل نماید مگر آنکه علامت مزبور به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است می تواند حمایت علامت خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه تحصیل نماید مگر آنکه علامت مزبور به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
عضو اتحادیه که در کشور خود تقاضای ثبت علامتی را نموده است در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 6 ماه پس از تقاضای ثبت برای تقاضای ثبت همان علامت حق تقدم دارد.
4-علامات مشهور در کلیه کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار می گیرند.
5-اعضای اتحادیه از ثبت علاماتی که مشابه نشان ها و درفش ها و مهرها و سایر علامات رسمی اعضای اتحادیه باشند و علامات مزبور به دفتر بین المللی اتحادیه اعلام شده باشد خودداری خواهند نمود.
6-نسبت به حق انتقال علامت و همچنین اجازه استفاده از علامت و استفاده چند شخص از علامت تسهیلاتی در نظر گرفته است.
7-در نمایشگاه ها علامات مورد حمایت قرار می گیرند.
8-کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا تجارتخانه باید روی آن گذارده شود نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
9-مقرراتی برای ضبط و توقیف محصولات تقلیدی در نظر گرفته شده است.
10-ممالک عضو اتحادیه مکلف شده اند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند.
عضویت ایران در مجامع بین المللی
الف-کنوانسیون پاریس
گرچه تصویب قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در ایران در سال 1310 اتفاق افتاده و اصلاحیه آیین نامه نیز در سال 1337 با تغییرات کلی تصویب شده است اما پذیرش عضویت ایران در کنوانسیون پاریس به سال 1958 بر می گردد و ایران جزو 36 کشور اولیه ای است که به این کنوانسیون ملحق شده اند.
ب-عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری
از آنجا که پذیرش عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری منوط به عضویت در یکی از اتحادیه های پاریس و برن یا عضویت در سازمان ملل متحد و یا هر هر موسسه و سازمان وابسته به آن است لذا با توجه به عضویت ایران در اتحادیه پاریس و نیز عضویت در سازمان ملل متحد،آژانس بین المللی انرژی اتمی،یونسکو،دیوان داوری بین المللی و ...بستر لازم برای عضویت ایران در سازمان مذکور فراهم و با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی،تقاضای جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 1380 (دسامبر 2001) به دبیرخانه این سازمان در ژنو تسلیم و از تاریخ 23/12/80 رسماَ به عضویت وایپو درآمده است.
سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO)هم اکنون از طریق 22 کنوانسیون شامل 16 کنوانسیون مربوط به حقوق مالکیت صنعتی و 6 کنوانسیون مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری(کپی رایت) حفاظت،صیانت و نظارت بر حقوق مادی و معنوی کشورهای عضو را در ارتباط با ماموریت محوله مطابق اساسنامه خود بر عهده دارد.
ج-عضویت در معاهده مادرید،برن و PCT
گرچه ایران در سال 2003 به عضویت در معاهده مادرید پذیرفته شده است لیکن تاکنون کشور ما به عضویت Bern ,PCT,Patent در نیامده است.


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 7 شهریور 1397
نظرات()   
   

شرکت ها و موسسات انفورماتیکی به شرکت هایی گفته می شود که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت قانونی رسیده باشند و موضوع فعالیت آنها در اساسنامه صرفاَ در زمینه انفورماتیک باشد.شرکت‌های انفورماتیکی از سال ۱۳۶۹ مشمول اخذ رتبه بندی گردیده اند. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک در واقع یک تقسیم ‌بندی کمی و کیفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می باشد که این رتبه‌بندی در احراز صلاحیت شرکت‌ها برای تمامی پروژه‌های کامپیوتری در سراسر کشور الزام‌آور تلقی می‌ گردد. رتبه بندی انفورماتیک به صورت ۱ تا ۷ بوده که در آن رتبه ۷ پایین ترین و رتبه ۱ بالاترین درجه را دارد.

گواهی رتبه بندی انفورماتیک به مدت یک سال اعتبار دارد و پس از آن با ارائه اظهارنامه مالیاتی جدید، شرکت ها می توانند امتیاز بیشتری کسب کرده و رتبه بالاتری اخذ نمایند.
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در 15 شاخه زیر انجام می گیرد:
1. رائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe
2. تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe
3. تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی
4. تولید و ارائه قطعات و ملزومات
5. تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
6. ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
7. ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
8. خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers
9. شبکه داده‌های رایانه ای و مخابراتی
10. امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
11. مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
12. آموزش و پژوهش
13. خدمات پشتیبانی
14. سیستم‌های ویژه
15. سیستم های اتوماسیون صنعتی

    ضوابط رتبه بندی شرکتهای تازه تاسیس

 شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که فاقد اظهارنامه مالیاتی باشند در صورتی که واجد شرایط ذیل باشند می توانند در حداکثر دو رشته رتبه ۷ را اخذ نمایند.
1- اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیتهای انفورماتیکی باشد.
2- درخواست ارزیابی برای حداکثر دو رشته فهرست تفصیلی فعالیت را ارائه نمایند.
3- حداقل یک لیست بیمه ماهانه که در آن حداقل سه نیروی تمام وقت مشتمل بر مدیرعامل و دو کارشناس مشغول به کار باشند را ارائه نمایند.
4- مدیرعامل شرکت دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد.
به این شرکتها برگه احراز صلاحیت موقت با دوره اعتبار یک سال داده خواهد شد.

    آخرین تغییرات رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک

_ تا سال 84 دو پارامتر " میزان حقوق و دستمزد پرداختی شرکت ها به کارکنان " و " میانگین درآمد مشمول مالیاتی شرکت ها " عوامل تعیین کننده رتبه شرکت ها در شورای عالی انفورماتیک بودند اما بر اساس تغییرات اعمال شده در سال 90، عامل " رضایت مشتری " به عنوان سومین پارامتر تعیین رتبه بندی شرکت ها در نظر گرفته شد.
_ بنا بر ضوابط جدید تنها شرکت‌هایی مجاز به انعقاد قرارداد همکاری با سازمان‌های دولتی می باشند که در لیست رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک قرار گرفته باشند.

    ارزیابی و بررسی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

اصولاَ برای اخذ گرید و یا اخذ رتبه انفورماتیک مدارک تحصیلی مدیر عامل و کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. مدیرعامل می بایست در یکی از رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار و کلیه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی، فیزیک و آمار دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و به طور تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد. ملاک تمام وقت بودن ارائه فهرست بیمه شرکت است. در صورتی که مدیر عامل مدرک دیپلم یا فوق دیپلم داشته باشد با ارائه سابقه کار تخصصی در زمینه انفورماتیک و عضویت در هیئت مدیره یا مدیرعاملی شرکت های دارای گواهی رتبه بندی انفورماتیک (دیپلم: 10 سال- فوق دیپلم کامپیوتر: 4 سال- فوق دیپلم در رشته های مرتبط: 6 سال-فوق دیپلم در سایر رشته ها: 8 سال) می تواند نسبت به اخذ رتبه اقدام نماید. همچنین ، شرکت مذکور می بایست حداقل دارای دو کارشناس تمام وقت (با ارائه سه فهرست بیمه متوالی) با حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مذکور باشد.
پارامتر نیروی انسانی:
در پارامتر نیروی انسانی میزان حقوق دریافتی و دستمزد اظهار شده در جداول مربوط به حقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که شرکت دارای اظهارنامه مالیاتی نباشد، میزان حقوق و دستمزد مندرج در فهرست بیمه بررسی می شود.
این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم ۷۰ درصدی دارد.
پارامتر درآمد:
در محاسبه این پارامتر در رتبه بندی، میزان درآمد مشمول مالیات کلیه معافیت های مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیاتی و برگ مالیات قطعی شرکت ها ملاک اصلی است که در واقع میانگین دو سال آخر مالی فعالیت شرکت در نظر گرفته می شود.
این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم ۳۰ درصدی دارد.
ضریب کاهنده رضایت مشتری:
هر حکمی علیه شرکت که از سوی دادگاه های صالحه در قوه قضاییه و نظام صنفی رایانه ای (شورای انتظامی استان و شورای انتظامی کل) صادر شده باشد، در اولین سال اقدام به رتبه بندی، موثر واقع می شود و تاثیر آن به مدت ۴ سال پس از صدور حکم باقی خواهد ماند.


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 30 مرداد 1397
نظرات()   
   

در بسیاری از موارد برای آغاز یک کسب و کار تجاری ، اولین اقدام ثبت شرکت است  ،زیرا استفاده از پدیده شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی حدت بیشتری می دهد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد، مزایایی چون فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری. بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.لذا شرکت های تجاری از نظر اقتصادی اهمیتی فراوان دارند،زیرا هر چند تعداد آن ها از تجار انفرادی به مراتب کم تر است،ابراز و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم،صورت آشکارتری به خود می گیرد.در این باره، کافی است به شرکت های بزرگ تجاری به اصطلاح چند ملیتی اشاره کنیم که در طول قرن حاضر در کشورهای بزرگ صنعتی تشکیل یافته، با فروپاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد،رقبای دولتی خود را از دست می دهند.

لذا ، افراد می توانند در قالب شرکت، توانایی های خود مانند سرمایه و دارایی را کنار یکدیگر قرار داده و جهت دستیابی به سود و منفعت به کار گیرند. به طور کلی، ثبت شرکت مزایایی را به همراه دارد که فعالیت به صورت فردی ندارد ، در ذیل به برخی از این مزایا می پردازیم :

1- امکان شرکت در مناقصات و مزایدات رسمی
امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی تنها برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است و شخص حقیقی نمی تواند به صورت تکی و بدون داشتن شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی ثبت نام کند.

2- امتیازات اعتبارات وام تسهیلات
بسیاری از تسهیلات و اعتبارات دولتی و وام های بانکی ، در اکثر موارد تنها به شرکت ها اعطا می شود.عموماَ این وام ها با سود بسیار کم و دارای زمان تنفس است و بازپرداخت پول طی دوره های بلند مدت امکان پذیر است.

3- دریافت جوازها
بسیاری از مجوزهایی که اخذ آن از نهادهای دولتی برای انجام فعالیت های مختلف الزامی است در بسیاری از موارد تنها به شرکت ها تخصیص می یابد.

4- اخذ و اعطای نمایندگی
ثبت شرکت بهترین راه داشتن نمایندگی شرکت های بزرگ است.به طور معمول، شرکت های بزرگ و معتبر برای جلوگیری از مشکلات قانونی بیشتر ترجیح می دهند تا با شرکت های ثبت شده همکاری داشته باشند.

5- امکان تبلیغات گسترده و پر بازده برای مجموعه شما در صورتی قابل استفاده می باشد که کسب و کار و نام آن را به صورت رسمی ثبت نموده باشید ، در غیر این صورت ممکن است کسب و کار شما و معرفی آن از طریق تبلیغات مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
6- امکان ورود به عرصه های بین المللی
7- با ثبت یک مجموعه می توانید از امکانات بیمه برای خود و کارمندانتان استفاده نمایید.
8- بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت 


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 30 مرداد 1397
نظرات()   
   
پنجشنبه 25 مرداد 1397  10:30 ق.ظ
توسط: درسا م

• نرم افزارچیست؟
نرم افزار یا (software) مجموعه ای متشکل از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم رایانه ای را بر عهده دارد.
• انواع نرم افزار:

به طور کلی نرم افزارها را به دو دسته تقسیم می کنند :
• نرم افزارهای کاربردی: از جمله : واژه پردازها، صفحه گسترده ها، تولید صفحات وب، بانک های اطلاعاتی و برنامه های ارائه گرافیکی
• نرم افزارهای سیستمی : از جمله : برنامه های کمکی، سیستم عامل ها، برنامه های راه انداز، مترجم های زبان برنامه نویسی

• شرکت نرم افزاری :
شرکت نرم افزاری، شرکتی است که در زمینه نرم افزار، کامپیوتر و سخت افزار و ... فعالیت می کند.

• ثبت شرکت نرم افزاری :
شرکت نرم افزاری به دو گونه قابل ثبت است :
1) قبل از ثبت شرکت مجوز صادر گردد.
2) پیش از به ثبت رسیدن از ارگان های مربوطه (وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و در موارد ویژه سازمان تنظیم مقررات) مجوز دریافت گردد. که هر دو مورد به موضوع قید شده در بند 2 اساسنامه شرکت مربوط می باشد.

• شرایط ثبت شرکت نرم افزاری مجوزی :
- در صورت استفاده از واژه های تهیه، تولید و توزیع نرم افزارهای فرهنگی و هنری در موضوع شرکت قبل از ثبت می بایستی نسبت به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در موارد خاص مجوز از سازمان تنظیم مقررات اقدام نمود.
- پس از اخذ مجوزهای مربوط می بایست مجوز را به همراه سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نرم افزاری به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود که پس از طی مراحل و زمان لازم و در صورت صحیح و کامل بودن مدارک، ثبت شرکت نرم افزاری انجام شد.

• شرایط لازم برای ثبت شرکت نرم افزاری بدون نیاز به مجوز :
- برای ثبت شرکت در این نوع می بایست اکیدا از به کار بردن واژه های نرم افزار فرهنگی و هنری خودداری نمود.
- لازم است برای حصول اطمینان از به ثبت رسیدن شرکت و عدم ایراد کارشناس ثبت، از واژه غیر فرهنگی و غیر هنری در ادامه تولید نرم افزارها استفاده نمود.

• موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز فعالیت شرکت نرم افزاری ندارند عبارتند از :
_طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های سخت افزار کامپیوتری و نرم افزاری
_طراحی ، ارائه و پشتیبانی فنی بسته های نرم افزاری غیر فرهنگی و غیر هنری
_خدمات شبکه های اطلاع رسانی، مشاوره و نظارت فنی بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها
_تولید و ارائه دستگاه های جانبی و قطعات و ملزومات رایانه

• موضوعات عمومی فعالیت شرکت نرم افزار:
_تهیه مشخصات فنی سیستم های کامپیوتری
_انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
_تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت
_تشکیل کلاس های آموزشی در زمینه رایانه در داخل و خارج از کشور
_خرید وفروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی
_فعالیت در زمینه بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون بانکی
_تولید نرم افزار
_صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه ای
_فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه ای
_ایجاد و احداث کارخانه برای تولید کامپیوتر
_نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی
_دوربین های مداربسته و سیستم های رایانه ای
_برنامه نویسی
_طراحی صفحات اینترنتی
_شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
_تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی
_مکانیزه کردن سیستم های اداری واجرای سیستم های مکانیزه شده
_ایجاد شعب و دفتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 25 مرداد 1397
نظرات()   
   

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس ، علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد " . چنین علامتی بویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.
در ذیل، به توضیحات کامل راجع به ثبت اعداد و حروف تجاری می پردازیم. شایان ذکر است ، چنانچه در هر یک از مراحل ثبت علائم تجاری و برند با مشکل مواجه شدید می توانید از کارشناسان توانمند ما بهره جویید. کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر به دو طریق می توانند شما را همراهی کنند. اول آنکه توسط مشاوره تخصصی رایگان در این زمینه شما را راهنمایی نمایند و دیگر آنکه تنها با ارائه ی مدارک مورد نیاز، کلیه امور ثبتی شما را خود بر عهده گیرند.

    ثبت اعداد

امروزه بسیاری از اعداد برای مردم کشورهای مختلف، در چهارچوب ملی و گاه بین المللی ، یادآور یک کالاو خدمات است. علائم شماره 206 برای یک اتومبیل شماره های 19 و 5 برای عطر شانل ، شماره 330 c  برای نوعی هواپیمای باربری آمریکایی ... نمونه هایی از هزاران شماره هایی است که برای تمایز کالاهای مختلف به کار رفته اند، استفاده از اعداد ، اغلب به عنوان علامت تجاری و در زمینه صنعتی بویژه برای تولید کالا و اجناس به صورت سری، بسیار رایج است.
در این راستا می توان از ساخت دستگاه های صوتی، و وسایل الکترونیک خانگی ، اتومبیل و وسایل رایانه ای با استفاده از ارقام به مثابه علامت تجاری یاد نمود.
استفاده از ارقام، از دیدگاه بازاریابی علاوه بر اینکه بسیار کوتاه هستند ، بر عکس کلمات ، جملات شعار و عبارات ، در تمام دنیا برداشت مشابهی از آن ها وجود دارد ، اما اشکال عمده آن ها در این است که ارقام پایین تر از ده هزار اغلب ثبت شده است ، به عبارت دیگر این علائم ، بویژه برای برخی کالاها به علت ثبت قبلی به سختی " در دسترس" قرار دارند.

    حروف

حروف نیز دارای همان مزایا و معایب ارقام است ، با این تفاوت که اگر ارقام جهانی هستند و در همه کشورها درک مشابهی از آن ها وجود دارد ، برخی از حروف فرانسوی در کشورهای آسیایی، عرب و حتی اروپای شرقی یعنی در کشورهایی که از الفبای سیریلیک استفاده می کنند، شناخته شده نیستند.
از میان حروف بسیار شناخته شده می توان از حرف Z برای نشان دادن لباس های کودکانه ، K با K برای ساخت در و پنجره و pi برای عطر یاد نمود.

    ثبت گروهی از حروف ( حرف اختصاری )

ده ها سال است که برای نشان دادن نام طولانی یک سازمان ، تجارتخانه ، موسسه تولیدی یا خدماتی، حروف اول کلمات ترکیب شده نام آن سازمان را در کنار هم قرار می دهند و به اصطلاح حرف اختصاصی " سیگل " به وجود می آورند. از میان معروف ترین گروه حروف می توان از آی. بی . ام یاد نمود. امروزه در سراسر دنیا از مجموعه حروف استفاده وسیع می شود، حتی در زمینه های غیرتجاری، حروف SVP در فرانسه علامتی است برای نشان دادن بخش خدمات.
اما گاه نیز گروه حروف، ربطی به حرف اول کلمات ترکیب کننده نام موسسه یا محصول ندارد ، مثلاَ علامت معروف Lu مربوط به نوعی بیسکویت است که در واقع حرف اول نام دو بنیان گذار موسسه با نام های آقای " لوفور" و دوشیزه " یوتیل" است و یا علامت p.H  برای کفش ورزشی حروف اول نام و نام خانوادگی موسس آن " پاریس هیلتون " است. نکته حائز اهمیت این است که در کشور مزبور بعد از ثبت ، اولین سیگل ، اگر کسی گروه حروف مشابهی را جهت ثبت ارائه کند، نظام حقوقی این کشور این همزیستی را نمی پذیرد، حتی اگر مجموعه کلماتی که حروف اول آن ها برگزیده شده است، مفهومی متفاوت داشته باشد، برای مثال علامت تجاری یا همان سیگل آی. بی . ام برای عرضه محصولات و خدمات رایانه ای نمی تواند با علامت تجاری معروف شرکت آی. بی . ام همزیستی داشته باشد. 


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 25 مرداد 1397
نظرات()   
   
یکشنبه 21 مرداد 1397  09:45 ق.ظ
توسط: درسا م

 ثبت تغییرات شرکت ها در اهواز همانند سایر نقاط کشور مستلزم برنامه ریزی است و شما باید با تنظیم و ارائه‌ی صورتجلسه‌ی متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی مراجعه کنید. در صورت درست و مشخص بودن صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی مرتبط با تغییرات شرکت و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، اداره ی کل شرکتها آگهی تغییرات ثبتی را صادر می‌کند که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی خواهد شد.

در ادامه ضمن پرداختن به نحوه ی اعمال تغییرات در شرکت، به شرح مراحل ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود

1. در مجمع عمومی عادی سالیانه  (بطور فوق العاده)
2. درمجمع عمومی فوق العاده.
3. در هیأت مدیره.
اکنون به صورت کوتاه هریک از این موارد را توضیح می‌دهیم.

شرح وظایف مجمع عمومی عادی سالیانه (بطور فوق العاده )بدین قرار است:
1-در قانون تجارت وظیفه‌ی مجمع عمومی عادی اینگونه بیان شده است که مجمع عمومی عادی وظیفه‌ی تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است)را برعهده دارد.
2-مجمع عمومی عادی همچنین وظیفه‌ی رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و  در ادامه مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت را نیز بر عهده دارد.رسیدگی به این شرح وظایف نیز  پس از دریافت گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
3-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که توسط دستور مستقیم این مجمع صورت می‌گیرد.
4- ترازنامه توسط مدیران مجمع عمومی عادی تصویب می‌شود و سود بین صاحبان سهام را نیز تقسیم خواهند کرد.
5-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده در مبحث تغییرشرکت

1-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
2-افزایش یا کاهش سرمایه
3-تغییر در عده مدیران و مدت زمان خدمت مدیران و تعیین بازرسان
4-اجازه صدور اوراق قرضه برای ادامه‌ی کار شرکت
5-ایجاد سهام ممتازه
6-انحلال شرکت

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت:

اگر خواهان تغییر شرکت هستید، باید مدارک خود را در طی یک پرونده آماده کنید. این پرونده بدین شرح خواهد بود.

1.         کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.

2.          لیست شرکای شرکت با میزان سهام آنها.

3.         اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.

4.         کپی روزنامه که باید در آن آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره درج شود.

5.         کپی اساسنامه شرکت.

6.         حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.

مراحل ثبت تغییرات شرکت در چند مرحله است:
1- صورتجلسه تنظیم  شده و شرکا در زیر تمام اوراق امضا بزنند.
2- متقاضیان باید با مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir نسبت به پر کردن فرم اقدام کنند.
3- مدارک مورد نظر باید در سامانه بارگذاری شده و اطلاعات خواسته شده درج شود.
4- مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
5- به اداره ثبت شرکت ها مراجعه  شود و هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات پرداخت شود.
6- هزینه روزنامه رسمی پرداخت شود.
7 - در پایان یک آگهی مبنی بر ثبت تغییرات صادر می‌شود.


 • آخرین ویرایش:یکشنبه 21 مرداد 1397
نظرات()   
   

    بررسی امکان تعدد مدیریت اشخاص در شرکت سهامی

در این خصوص باید توجه داشت که :
1- اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی من جمله رئیس و نایب رئیس می توانند عضو هیات مدیره ، یا مدیر عامل شرکت دیگر باشند.
2- مدیر عامل شرکت سهامی می تواند عضو هیات مدیره، من جمله رئیس یا نایب رئیس شرکت دیگر باشد، اما نمی تواند مدیر عامل شرکت دیگر باشد.  ( ماده 126 ل. ا. ق. ت )
3- مدیر عامل شرکت سهامی می تواند عضو هیات مدیره همان شرکت باشد، اما اگر قرار باشد رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد این امر نیاز به تصویب حداقل سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی دارد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

    حدود اختیارات مدیران شرکت سهامی

در این خصوص باید حدود اختیارات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل به طور جداگانه بررسی شود.
1- حدود اختیارات اعضاء هیات مدیره : در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است :
در شرکت سهامی، اگر معاملات صورت گرفته از سوی مدیران شرکت در راستای موضوع فعالیت های شرکت باشد، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. ( ماده 118 ل. ا. ق. ت ) برای مثال اگر موضوع عملیات یک شرکت سهامی واردات و توزیع لوازم الکترونیکی باشد، و مدیران آن شرکت ، فقط حق انعقاد معاملاتی تا سقف 200 میلیون تومان را داشته باشند ولی اقدام به انعقاد معامله ای به ارزش 300 میلیون تومان برای خرید لوازم الکترونیکی بنمایند، گرچه این تعهد بیش از اختیارات مدیران بوده است ، اما اشخاصی که با شرکت وارد معامله شده اند ، همچنان حق رجوع به شرکت بابت اجرای تعهد 300 میلیونی را دارند و شرکت نمی تواند در برابر آن ها به محدود شدن اختیار مدیران خود استناد کند.
اما اگر اعضاء هیات مدیره اقدام به انعقاد قراردادی نمایند که در راستای فعالیت های شرکت نباشد، برای مثال در شرکتی که موضوع آن واردات و توزیع لوازم الکترونیکی است ، اقدام به انعقاد قراردادی به نام شرکت ، درباره فروش برنج بنمایند ، در این صورت دیگر اشخاص معامله کننده با شرکت ، نسبت به مبلغ مابه التفاوت حق رجوع به شرکت را ندارند و باید به خود مدیران امضاء کننده رجوع نمایند، چرا که معامله مزبور، کلاَ از موضوع شرکت خارج بوده است.
اگر اعضاء هیات مدیره بیش از سقف اختیاراتشان تعهداتی نموده باشند و طلبکاران بابت آن تعهدات به شرکت مراجعه و طلب خود را از شرکت وصول نمایند، شرکت نیز می تواند به مدیران امضاء کننده آن قرارداد ها برای جبران خسارت وارده رجوع نماید.
2- حدود اختیارات مدیر عامل
مدیر عامل شرکت سهامی، برخلاف اعضاء هیات مدیره این شرکت، صرفاَ در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. ( ماده 125 ل. ا. ق. ت )
بنابراین اگر هیات مدیره به مدیر عامل اجازه برای امضاء معاملاتی فقط تا سقف 20 میلیون را داده باشد و او اقدام به امضاء معامله ای به ارزش 30 میلیون نماید، طرف معامله بابت 10 میلیون اضافه، نمی تواند به شرکت مراجعه کند و فقط حق رجوع به شخص مدیر عامل مقصر را دارد، چرا که مدیر عامل چنین تعهدی را فراتر از اختیارات خود نموده است.

    مقایسه حدود اختیارات مدیران در شرکت سهامی و سایر شرکت ها

برخلاف آنچه که درباره حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی بیان شد، در شرکت های غیرسهامی، ماده 51 ق. ت بیان می دارد که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد. از آن جا که مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 هنوز درباره شرکت های غیرسهامی قابلیت اجرایی دارند، بنابراین در کلیه شرکت های غیرسهامی اعم از شرکت بامسئولیت محدود ، تضامنی، نسبی و ... اختیارات مدیران محدود به همان حدودی است که شرکاء توسط اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی برای مدیران مقرر نموده اند. بنابراین اگر مدیری حق امضاء قراردادهایی به مبلغ بیش از 100 میلیون نداشته است و مبادرت به این کار نموده باشد، شرکت هیچ مسئولیتی در قبال نبلغی که زائر بر اختیارات مدیر بوده است ندارد، چه معامله صورت گرفته در قالب موضوع شرکت باشد و چه در قالب موضوع شرکت نباشد. 


 • آخرین ویرایش:یکشنبه 21 مرداد 1397
نظرات()   
   

به موجب ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد.
1- دفتر روزنامه
2- دفتر کل
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیه

    ترتیب تنظیم دفاتر مورد بحث

دفاتر روزنامه و کل و دارایی تاجر باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود به وسیله نماینده اداره ثبت محل امضا شود و اوراق باید شماره بندی بوده و نرتب باشد و کلیه معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ در صفحات مزبور ثبت گردد و بدون خط خوردگی و منظم باشد. به این جهت تراشیدن و حک کردن و پاک کردن و اضافه و الحاق نمودن و کم نمودن اوراق آن ممنوع است و موجب مخدوش بودن و بی اعتباری آن می گردد . همینطور در حاشیه و یا متن آن نباید چیزی اضافه گردد و تاجر موظف است کلیه دفاتر خود را از پایان هر سال به مدت ده سال نگهداری نماید و دفاتر مزبور در صورتی مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجاری سندیت دارد. به طوری که اگر خوب تنظیم گردد به نفع ( له ) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر ( علیه ) تاجر به عنوان دلیل مورد استفاده قرار می گیرد .
اما ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر موارد مزبور که در قانون تجارت راجع به دفاتر تجاری تاجر پیش بینی گردیده است آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 از لحاظ اخذ مالیات راجع به دفاتر تجار مواردی پیش بینی نموده است.

    اعمالی که در دفترنویسی ممنوع کردیده عبارتند از :

1- قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آن ها
2- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی
3- محو یا ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و یا هرگونه وسایل شیمیایی و نظایر آن ها
4- جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفید ماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات

    وظیفه ممیز مالیاتی

در صورتی که دفاتر مورد بحث از لحاظ نحوه تنظیم حساب ها و نگهداری و نوشتن و یا از سایر جهات به نظر ممیز مالیاتی قابل رسیدگی نباشد و این امر مورد تایید سرممیز مالیاتی قرار بگیرد و مردود اعلام شود. ممیز مالیاتی باید چگونگی را با ذکر دلایل کافی و به طور کتبی به مودی ابلاغ نموده و پرونده امر را برای رسیدگی به هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ارائه دلایل کافی رفع اشکال نماید مالیات بر اساس همان دفاتر اخذ خواهد شد، در غیر اینصورت هیئت سه نفری به طور علی الراس میزان آن را تعیین خواهد نمود.
لازم به ذکر است که برای هر یک از تخلفات مندرج در ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر تجاری، از قبیل قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی، تراشیدن و پاک کردن و محو کردن و غیره جرائم نقدی از پنج هزار ریال الی یکصد هزار ریال حسب مورد اخذ خواهد شد که جزییات و خصوصیات آن در ماده مزبور مشخص گردیده است و علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به آیین نامه مزبور مراجعه نمایند. 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 3 مرداد 1397  10:04 ق.ظ
توسط: درسا م


شرکاء جمع شریک یعنی هر کسی که با دو یا چند نفر دیگر براساس توافق و با رعایت قوانین تجاری مبادرت به تشکیل و ثبت شرکت به نحو بامسئولیت محدود می نماید. شرکاء در این شرکت دارای حقوق و وظایفی هستند که مختصر به آن ها می پردازیم :

1. حق حضور و رای در تصمیم گیری
ماده 107 قانون تجارت مصوب 1311 تصریح می دارد هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای حق حضور و رای خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. این حق حضور و رای ناشی از حق مالکیت دارنده سهم الشرکه است که یا راسا حضور یافته و برای اعلام نظر خود اعلام رای می کند یا این که نظر خود را به وسیله نماینده قانونی خود یا وکیل خود به واسطه نیابت قانونی اعمال می کند. در هر صورت حق حضور و حق رای لازم و ملزوم یکدیگرند یعنی فرض یکی بدون دیگری محال است مگر این که صاحب سهم الشرکه از اعلام رای خود در زمان حضور امتناع کند.

2. حق بهره مندی از منافع شرکت
ماده 108 قانون یاد شده تصریح می دارد روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.
قانون تجارت برای جلوگیری از اخذ تصمیمات پراکنده و خودسرانه برای روابط بین شرکاء اساسنامه را شاخص قرار داده است. اساسنامه اگرچه با رعایت قوانین آمره توافقی بین شرکاء محسوب می شود اما دارای جنبه آمرانه است و به منزله قوانین آمره و مقررات حل و فصل اختلافات محسوب می شود. یکی از مواردی که ممکن است موجب ایجاد اختلاف نظر بین شرکاء در میزان سود و نحوه توزیع و زمان توزیع آن گردد تقسیم حاصل از فعالیت های تجاری شرکت است که در اساسنامه می بایست این موضوع به طور دقیق ذکر گردد اما از جهت دیگر ضرر ناشی از فعالیت تجاری شرکت است که این سوال را ایجاد می کند مبنی بر اینکه هر شریک چه میزان از ضرر را باید متحمل شود که علی القاعده تابع اساسنامه است.
همچنین ماده 113 قانون یاد شده تصریح می دارد که مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های بامسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است بدین شرح که سرمایه احتیاطی که طی همان اندوخته قانونی از درآمد حاصل شده خالص به دست آمده و باید همه ساله لااقل یک بیستم آن موضوع شود اما همین که اندوخته قانونی به عشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اختیاری است.

3. حق بهره مندی از تقسیم اموال شرکت
علاقه مندان به تشکیل شرکت و کسانی که علاقه مند به داشتن سهمی در سرمایه و با رعایت قوانین و مقررات می باشند در دوره حیات شرکت دارای حقوقی جاری می باشند اما پس از این که شرکت بنا به موارد قانونی منحل گردید و مطالبات خود را وصول و دیون خود را پرداخت نمود هر شریک می تواند از سهم الشرکه باقی مانده بهره مند گردد یا به عبارتی از اموال باقی مانده شرکت به میزان سهم الشرکه پس از تقسیم بهره مند گردد.

4. حق واگذاری به غیر
دارنده سهم الشرکه در هر شرکت دارای اختیاراتی قانونی است مانند حق مشارکت که این حق از جمله حقوق مالی تلقی می گردد زیرا قابل داد و ستد و انتقال و تقویم است. در برخی از شرکت ها باسهام بانام و بی نام نقل و انتقال به راحتی انجام می پذیرد اما در شرکت بامسئولیت محدود ، حق انتقال سهم الشرکه وجود دارد اما مشروط است به موافقت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مرداد 1397
نظرات()   
   

شکی نیست مقصود از تشکیل شرکت تجاری بردن منفعت است. در شرکت هایی که شرکاء آن کم ترند مانند شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود، چون شرکاء یکدیدگر را به خوبی می شناسند حتی المقدور کم تربین شرکاء اختلاف وجود دارد ولی در شرکت های سهامی عام که شرکاء زیاد و اغلب یکدیگر را نمی شناسند و سرمایه شرکت نیز به علت کثرت شرکاء و سهامداران زیاد است ، باید مقررات دقیقی وجود داشته باشد که اشخاص سوء استفاده از این پهناوری عملیات نکرده و استفاده غیرقانونی نشود.
در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی آمده است : ” شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است “.
شرکت سهامی ولو اینکه موضوع عملیات آن غیربازرگانی باشد، بازرگانی محسوب می شود.
مسئولیت شرکاء محدود به سهامی است که در شرکت دارندو در مقابل طلبکاران بیشتر از آن مسئولیتی ندارند.
در ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است که حداقل میزان سرمایه در شرکت های سهامی عام 5 میلیون ریال و در سهامی خاص 1 میلیون ریال می باشد.
تعداد شرکاء نباید از 3 نفر کمتر باشد ( ماده 3 لایحه قانون تجارت ) . به نظر می رسد که این تعداد مربوط به شرکت سهامی خاص است و در شرکت های سهامی عام تعداد شرکا حداقل 5 نفر می باشد.
با توجه به مسائل ذکر شده می توان شرکت سهامی را ایمگونه تعریف کرد : ” شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به صحت قرارداد و قواعد قانون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق شرکاء برای امور انتفاعی اعم از تجاری و غیرتجاری تشکیل می شود. سرمایه آن نیز به سهام مساوی تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سهام آن هاست “.
طبق ماده 270 ( ل. ا. ق. ت ) هر گاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود ، برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع ، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور، به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسه و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
چنانچه قبل از صدور حکم بطلان شرکت، در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوی بطلان را صادر خواهد کرد. ( ماده 271 ل. ا. ق. ت )
همچنین برای رفع موجبات بطلان ، به درخواست خوانده ، مهلت 6 ماهه ای در نظر گرفته شده است. ( ماده 272 ل. ا. ق. ت )
چنانچه در ماده 19 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است ، در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هر گونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.
در مورد مسئولیت جزایی باید گفت که هر کس عالماَ و برخلاف واقع ، پذیره نویسی سهام را تصدیق کند، و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا 2 سال یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال یا به هر دو مجازات محکوم می شود. ( ماده 243 ل. ا. ق. ت ).
هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. ( ماده 248 ل. ا. ق. ت )
معمولاَ مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مدیره منتخبین مجمع عمومی موسس و یا نمایندگان تعیین شده در مرجع یاد شده برای این منظور است.


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 3 مرداد 1397  10:00 ق.ظ
توسط: درسا م


یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت های تجاری می باشد. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی از آن جهت مهم می باشد که اهلیت اشخاص مذکور را مشخص می نماید. همچنین در شرکت های تجاری، قلمرو فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه پیش بینی شده است و نمی تواند از آن تجاوز نمود. به بیان دیگر موضوع شرکت های تجارتی، حدود عملیات و اهلیت شرکت و موسسات را معین می نماید.

موضوع فعالیت شرکت های تجارتی در اساسنامه آن تعیین و مشخص می شود و بر اساس آن معاملات بازرگانی می بایستی با موضوع شرکت مرتبط باشد. بنابراین شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است و خارج از حدود آن، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است : (جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.) لذا مدیران شرکت چنانچه بر خلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصا مسئول بوده و هر یک از شرکاء و کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند.

• موضوع فعالیت تجاری :
ار آنجا که به صورت کلی در دسته بندی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی، شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری به عنوان دو قالب اصلی در قانون تجارت پیش بینی گردیده اند لذا یکی از تمایزات این اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت و یا اهداف هر شخصیت حقوقی می باشد.
لذا موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، علی القاعده (به جز شرکت های سهامی) تجاری و موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری نیز می بایستی با مقاصد غیر تجاری باشد. از طرفی برای انجام معاملات تجارتی اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت از اهمیت زیادی برخودار می باشد، معاملات تجارتی مطابق ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده است و ملاک تاجر تلقی نمودن اشخاص، نوع فعالیت و معاملات تجارتی می باشد.

• معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.
۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵. تصدی به عملیات حراجی.
۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است :
هر گونه فعالیت توزیعی یا خدماتی. مانند خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا غیر مادی به قصد فروش یا اجاره، هر چند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد. تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می شود، از قبیل امانت فروشی ها، انبارهای عمومی، بنگاه های کاریابی، تامین خدمات آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، خدمات رایانه ای، تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیازهای روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانجات، کشتی ها و امثال آن، تصدی به هر نوع تاسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی، هتل ها و مهمانسراها، کمپینگ ها، پارکینگ های عمومی، سالن های مختص جشن ها و مهمانی ها و کنفرانس ها، سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی، داروخانه ها و موسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.
هر گونه فعالیت تولیدی و یا صنعتی مانند: تاسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تاسیسات تبدیل یا تولید هر نوع مواد مصرفی و مواد اولیه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بهداشتی، انواع خودروها، کشتی ها، هواپیماها و معاملات راجع به آن ها. تاسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی، (دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن ).
تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.
بهره برداری از معادن، در خشکی باشد یا در آب، اعم از معادن مربوط به جمادات، مایعات، یا گازها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماها، تئاترها، سیرک ها، باغ وحش ها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن.
هر گونه فعالیت مالی مانند: تصدی به عملیات بانکی، صرافی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهرنویسی برات یا سفته اعم از کاغذی و الکترونیکی.
هر گونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند: تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیر منقول. همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی تجارتی و عملیات حراجی.

• تفکیک موضوعات تجاری از غیر تجاری :
با توجه به مصادیق کلی که در قانون تجارت و آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مشاهده می گردد، احصاء و یا تفکیک عمل تجاری و غیر تجارتی عملا امکان پذیر نمی باشد. ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت گاها بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد.
از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های آن ها تعریفی از فعل غیر تجاری نگردیده است و صرفا در ماده ۵۸۴ قانون تجارت به تشکیل موسسات جهت مقاصد غیر تجارتی اشاره شده، لذا ممکن است برخی از امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن به صورت تجارتی نیزایجاد و فعالیت نمایند. همچنین ممکن است برخی دیگر از فعالیت های تجاری در قالب موسسات غیر تجاری تشکیل شوند که در این خصوص می توان به موسسات پولی و بانکی و موسسات خیریه و موسسات دانش بنیان که با اهداف تجارتی تشکیل می کردند اشاره نمود. معذلک با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیر تجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری از سوی مراجع ثبتی با تامل مواجه می باشد.
همچنین شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند و به طور کلی موضوع فعالیت اغلب شرکت ها، می بایستی تجاری باشد (به استثناء شرکت های سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت).
از نکات دیگر در خصوص موضوع فعالیت این است که در جهت شناسایی دقیق موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد. در رویه کنونی مشاهده می گردد در برخی از شرکت ها از عناوین کلی مانند کلیه امور تجارتی و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده می گردد که استفاده از این عناوین در شناسایی دقیق فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نماید. از جهت دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری در انحصار دولت می باشد و برخی از موضوعات به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد‌، لذا تخصیص امور حاکمیتی برای شرکت های خصوصی عملا فاقد اثر اجرایی است.
از آنجا که قانونگذار بیم آن را دارد که در برخی از معاملات تجاری، سوء استفاده های اقتصادی صورت گیرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض خطر برخی از فعالیت ها مواجه گردد، لذا با وضع قوانین دستگاهی و به منظور پیشگیری از تهدیدات و آسیب های موجود، اخذ مجوز از مراجع و نهادها و سازمان ها را پیش بینی می نمایند.

• قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت :
از طرفی در سال های اخیر، در برخی از قوانین و مقررات تکالیف خاصی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن حذف و اصلاح مجوزات صورت پذیرفته است که تسهیل در شروع کسب و کار را از دغدغه های نظارتی مراجع با اهمیت تر دانسته است که در این خصوص می توان به قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره نمود.
در قوانین مرتبط با کسب و کار مقرر شده، چنانچه دستگاه های اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد. در تبصره (دو) ماده ۶۲ قانون مذکور به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها) توسعه داده شده است.
در اجرای تکالیف فوق و با هدف حذف مقررات زاید و بروز نمودن روش ثبتی، در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مستندات و مدارک اعلامی از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی در خصوص الزامات اخذ مجوز و موضوعات فعالیت، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک بررسی میدانی و نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:
ااف) موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی خاص ندارند.
ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.

• امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت :
برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
۲. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور
۳. حفظ تمامیت ارضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور
۴. اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور
۵. مدیریت فضای فرکانس کشور
۶. تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد
همچنین تصدی به برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور و یا مخالفت یا اخلاق حسنه و اصول اسلامی، منع شده است، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
خرید و فروش اشیاء عتیقه، ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی، شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی ساخت، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مرداد 1397
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :3  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
آخرین پست ها

سایتهای برتر..........چهارشنبه 14 شهریور 1397

سایتهای برتر..........چهارشنبه 14 شهریور 1397

سایتهای برتر..........چهارشنبه 14 شهریور 1397

نقض حقوق مربوط به اختراع ..........چهارشنبه 7 شهریور 1397

قانون الحاق ایران به اتحادیه پاریس (جهت حمایت از مالکیت صنعتی) ..........چهارشنبه 7 شهریور 1397

اخذ رتبه انفورماتیک به چه صورت انجام می شود؟ ..........سه شنبه 30 مرداد 1397

از نظر امور مالی ثبت شرکت سود آورتر است یا فعالیت شخصی ( حقیقی) ؟ ..........سه شنبه 30 مرداد 1397

آشنایی با شرایط ثبت شرکت نرم افزاری ..........پنجشنبه 25 مرداد 1397

ثبت اعداد ، حروف و حروف اختصاری به عنوان علائم تجاری ..........پنجشنبه 25 مرداد 1397

ثبت تغییرات در اهواز ..........یکشنبه 21 مرداد 1397

بررسی امکان تعدد مدیریت اشخاص در شرکت سهامی و حدود اختیارات آن ها ..........یکشنبه 21 مرداد 1397

ترتیب تنظیم دفاتر و اعمالی که در دفترنویسی ممنوع است ..........دوشنبه 15 مرداد 1397

حقوق و وظایف شرکاء در شرکت بامسئولیت محدود..........چهارشنبه 3 مرداد 1397

مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل و ثبت شرکت سهامی..........چهارشنبه 3 مرداد 1397

تعیین موضوع فعالیت در ثبت شرکت های تجاری..........چهارشنبه 3 مرداد 1397

همه پستها